Imate problema sa štetočinama?

OSTAVITE TIGRA NA LANCU. ZOVITE SANATIO.

DEZINSEKCIJA

Zajednički naziv za skup preventivnih i kurativnih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga stetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih insekata - člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemiravači ili skladišni štetnici na hrani.

Dezinsekcija podrazumijeva i način sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih člankonožaca na površine, u prostor ili objekt.

OPŠIRNIJE

DERATIZACIJA

Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca / štakora, miševa i mišolikih glodavaca, koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici, a zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije predstavljaju veliku opasnost po čovjeka i njegovu okolinu.

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.

OPŠIRNIJE

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija je skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama.

Tijekom provođenja mjera dezinfekcije dozvoljeno je koristiti tehniku primjene, odnosno način primjene dezinficijensa i koristiti odobreno sredstvo za koje je dokazana učinkovitost, a s obzirom na način izloženosti, neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi i neće uzrokovati onečišćenje radnih površina, predmeta, prostora ili objekata.

OPŠIRNIJE